Kullanım Sözleşmesi

1. BU SİTE İŞVERENLE FİRMALARI İNTERNET ÜZERİNDE BULUŞTURAN BİR PLATFORMDUR.

Yasal Uyarıları, Kullanıcı ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

YASAL UYARILAR, KULLANICI VE MESAFELI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Son Güncelleme Tarihi: 17,08,2017

Bu siteyi ziyaret eden ve sitede aktif olan her kullanıcı, bu sayfadaki koşulları peşinen kabul etmiş sayılır.

Madde 1 GİRİŞ;

İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğir kurallar temizlikcibayanlar.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanlmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesi Üzerinden Hizmet Talebi veya Meslek Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibarın işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunulacaktır. Yenlilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

Madde 2 TANIMLAR;

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

a) "temizlikcibayanlar.com" "Ogün Ticaret İnternet Hizmetleri"ni,

b) "Web Sitesi"

c) "Kullanıcı" Herhangi bir sebeple Web Sitesini kullanan kişileri,

d) "Üye" E-posta kayydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesinin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine şifre belirleyen Kullanıcıyı,

e) "Hizmet Alan" Web Sitesi üzerinden, Telefon fax veya mail ortamı ile Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcıyı,

f) "Hizmet Veren" Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden Meslek Profili olan ve Üye Hizmet Veren şahıs kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri kapsar.)

g) "Meslek Profili" Hizmet Verenin Hizmet Alana sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Hizmet Alanlar tarafından sunulan Hizmet Talebine Teklif vermek amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturulan profili

h) "Teklif" Hizmet Verenin, Hizmet Alanın gönderdiği Hizmet Talebine yanıt olarak internek veya telefon yolu ile verdiği, hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,

i) "Sabit Fiyat" Rezervasyon Sistaminde Hizmet Alanlara Hizmet Veren yönlendirilmesi üzerine, Hizmet Alan tarafından Hizmet Verene ödenecek olan ve Web sitesi üzerinden hizmet için önceden açıklanan Gerekirse Rutbelendirmeye göre standart birim bedeli,

ı) "Anlaşmaya Varılmış İş " Hizmet Verenler tarafından Sistem üzerinden sunulan Teklifin Hizmet Alan tarafından Sistem üzerinden telefon veya internet üzerinden telefon veya internet üzerinden kabul edilmesi veya talep edilme durumu

j) "Rezervasyon Sistemi" Niteliğine göre bazı hizmetler açısından Web Sitesinde sunulan ve Hizmet Alanın Hizmet Talebi oluştururken tek seferlik veya düzenli olarak talep edeceği hizmete ilişkin gün ve saat kendisine Hizmet Veren yönlendirilmesini talep edeceği sistimi,

k) "Sözleşme" İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

Madde 3 TEMİZLİKCİ BAYANLAR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

Hizmethavuzu, Hizmet Veren ve Hizmet Alanın içeriklerini kendilerinin verdiği bilgilerle oluşturulan hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriği uygun olarak temizlikcibayanlar.com yalnızca bir platformdur, Web Sitesinde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir.

Madde 4 KULLANIM ŞARTLARI

Hizmet Talebi Oluşturulması

 • En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca maşık formunda talip edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Hizmet Talebi oluşturabilir.
 • Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmat için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşmede belirtilen şartlara uygun olması gerekir.
 • temizlikcibayanlar.com , Hizmet Talebini kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde işleve sokar. Ancak Hizmet Talebinin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Hizmet Alana aittir.

 

Reservasyon Sistemi;

 

 • Temizlikcibayanlar.com , niteliğine göre bazı hizmetler için Hizmet Alanın belirleyeceği gün ve saatlerde uygun olan standart bir tarife üzerinden düzenli veya tek seferlik Hizmet veren yönlendirilmesini öngören bir rezervasyon sistemi sağlar.
 • Rezervasyon sistemine tabi hizmetlerde, Hizmet Alan Rezervasyon için adres ve telefon bilgilerini paylaşması durumunda Hizmet Talebini onaylamış sayılır. Hizmet Alan dilerse temizlikcibayanlar.com dan rezervasyon ve hizmet veren kişi hakkında bilgilendirme mesajı talep edebilir.

Hizmet Alan, kendisine yönlendirilen Hizmet Vereni kabul etmezse hizmetin verileceği günden önce info@temizlikcibayanlar.com adresine e-posta göndererek hizmet verenin değiştirilmesini talep eder. Aksi halde Hizmet Veren kabul edilmiş sayılır.

 

Rezervasyon Sistemi Değişiklik ve İptal Kuralları;

 • Hizmet Alan, onayladığı Hizmet Talebini rezervasyon saatinden 24 saat öncesine kadar info@temizlikcibayanlar.com adresine e-mail göndererek gün veya saatini değiştirebilir veya iptal edebilir.
 • İş iptali, Web Sitesi üzerinden dildirilen iletişim yollarıyla yapılmalıdır ve Web Sitesi haricinde yapılamaz.

Hizmet vermek için Profil Oluşturma

 • En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak satıcılar için yayımlanan tüm sözleşmeleri onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriği uygun bir Hizmet Profili oluşturup Hizmet Veren sifatı kazanabilir.
 • Hizmet Profili oluşturmak için isim, mark, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt ananda istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir.

Hizmet Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek velge, ruhsat, lisans, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır.

 • Hizmet Veren ile ilgili şartlar ve Hizmet Verenin yükümlülükleri profil oluşturma öncesinde onaylanması gereken Üye Hizmet Veren Sözleşmesinde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda verilmesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte hizmet alana iletmek Hizmet Verenin sorumluluğundadır.
 • Temizlikcibayanlar.com in söz konisi belgelerin teminine ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Teklif

Temizlik şirketleri,temizlik firmaları,temizlik şirketi,temizlik firması olarak temizlik işleri olanları platform üzerinde  bir araya getirmek.

Web sitesinden veya santral dahili yönlendirme üzerinden gönderilen bir hizmet talebine ilişkin olarak temizlici bayanlar a bildirlmeksizin, temizlikcibayanlar u aracılık ücreti ödenmemesi amacıyla taraftarın anlaştığı ve teklif verildiği Temizlikci Bayanlar tarafından tespit edilirse, Temizlikci bayanlar sağlanan hizmete ilişkin komisyon bedeline hak kazanır ve ilgili komisyon Hizmet Veren tarafından Temizlikci Bayanlar a ödenir.

 

1.Verilen Teklifler Hizmet Verenler tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır.Hizmet Verenin belirttiği süreden önce teklifi çekmesinden,vazgeçmesinden Elemanyönlendirin herhengi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  Meslek Profili,Hizmet Talebi ve Tekliflerin içeriği ,Meslek Profilleri,Hizmet Talepleri ve Teklifler ve taraflarca verilen bilgi ,belge ve beyanlar 

(a)Herhangi bir üçüncü kişinin,telif hakkı,patent,marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek 

(b)Yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi,tüketii koruma,haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek 

(c)Genel ahlak ve kamu düzenine aykırı,dürüst ve doğru olmayan,aldatıcı,yanıltıcı veya üçüncü kişilein tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici,can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü,kamu sağlığını bozucu  ,hastaları,yaşlıları,çocukları ve engellileri istismar edici beyan,tanıtım ifadeleri içermeyecek

(d)Onur kırıcı,karalayıcı,tehditkar veya taciz edici nitelikte olmayacak 

(e) Müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek 

(f)Virüs,Truva Atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem,veri veya kişisel bilgiye zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermemesi gerekir.Aksi halde TEMİZLİKÇİ BAYANLAR ın sorumluluğu bulunmayıp,söz konusu sorumluluk  ilgili Hizmet Verene ve Kullanıcıya aittir.

 • Meslek Profilleri,Hizmet Talepleri ve Tekliflere ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Hizmet Veren,Hizmet Alan veya Kullanıcıya ait olup temizlikcibayanlar.com un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 

 

Ödeme:

 • Hizmet Alanlar kabul ettikleri teklife ilişkin bedelini,hizmetin ifası sonrasında Hizmet Verene doğrudan ödeyebilir veya Online Ödeme Sistemi ile banka kartı,kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğre ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödeme de yapabilirler.Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçneği kullanılarak yapılan ödemelerde,kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanması halinde 23,02,2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10,03,2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

 

 • Hizmet Veren Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılanlar hariç olmak üzere ,sipariş bedellerini fiş veya fatura karşılığında TEMİZLİKÇİ BAYANLAR a bildirmiş olduğu teklif üzerinden kendisi Hizmet Alandan tahsil eder.

 

 • Online Ödeme Sistemine Temzilikçi Bayanların işbirliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracılığı olduğu hallerde;ödeme kuruluşu ile Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasıbndaki ilişki Temizlikçi Bayanlardan bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülükleri yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.

 

 • Online Ödeme Sistemi kullanıldığında hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler,ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Hizmet Veren tarafından düzenlenir.Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Temizlikçi Bayanlar dan talep edilemeyecek olup temizlikçibayanlar.com yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli veya iletişim hakkı için Hizmet Verenlere fatura kesmekle yükümlüdür.

 

 • Hizmet Alanların hizmet bedellerini Online Ödeme Sistemi aracılığıyla ile yaptıkları durumlarda temizlikcibayanlar.com Hizmet Alanlar tarafından talep edildiği takdirde ücret iadesi yapabilir veya yapılması için anlaşmalı ödeme kuruluşuna talimat verebilir.Elemanyonlendir in ,Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili Hizmet Alanaeksik veya kusurlu ifası ,Hizmet Talebine uygun Hizmet Veren bulunamaması veya hizmetin iptali halinde ilgili tutarın Hizmet Verene iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili Hizmet Talebini iptal etmek hakkı saklıdır.

 

 • Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde temizlikcibayanlar.com yalnızca ilgili bedellerim ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür.İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ile ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

 

 

Hizmet Bedeli İadesi/Cayma Hakkının Kullanılması 

 

 

 • Hizmet Alan,hizmetin ifa edilmemiş olması şartıyla ,Hizmet Veren ile anlaşmasını müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cazai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.Söz konusu hak Rezervasyon Sisteminde hizmet başlangıç saatinden 24 saat öncesine kadar bulunur.

 Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim bu süre içinde yazılı olarak                            info@temizlikcibayanlar.com adresine konu başlığında (İptal Talebi) ifadesi ile bildirilmesi yeterlidir.

 • Hizmet Bedeli İadesi ilgili Hizmet Veren tarafından yapılacaktır.Hizmet Bedeli,Temizlikçi Bayanlar dan talep edilemez.temzilikcibayanlar.com yalnızca aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesi için işbirliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir:
 1. Hizmet Talebinin veya Anlaşmaya Varılan İşin usülüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali;
 2. Hizmet Talebinin ilgili Hizmet Verene iletilmemesi nedeniyle Hizmet Talebinin zorunlu iptali
 3. Hizmet Verenin edimi ifa etmediği veya Teklifin Hizmet Alan tarafındn onaylanmasına rağmen Kullanıcı Talebi üzerine teklifin iptali
 4. Hizmet kapsamının Teklifle uyuşmaması nedeniyle ilgili Hizmet Veren onayının alınmamasının akabinde yapılan onay iptali ve o Onaylanan hizmetin ifasının gecikmesi durumunda yapılacaktır.
 • temizlikcibayanlar.com Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasında ödeme,indirim veya iade gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

 • Online Ödeme Sistemi seçeneği dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış Hizmetlerde ücret iadesi,Hizmet Veren tarafından doğrudan yapılmaktadır.

 

 • TemizlikçiBayanlar ,Hizmet Veren ve Hizmet Alanlar arasında hizmet iptal,indirim veya ücret iade koşulları gibi konulara ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.Hizmet Sorumluluğu,Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı temizlikcibayanlar.com dan Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif,icap,kabul ,sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. temizlikcibayanlar.com Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alanın bölgesinde,Hizmet Alanın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez.Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

 

 • Web Sitesi aracılığı ile Hizmet Verenlerden alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. temizlikcibayanlar.com un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

 

 • temizlikcibayanlar.com Hizmet Vereni veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez,çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez.temizlikcibayanlar.com üye oylamaları ve üye yorumları gibi bir sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Hizmet Verenler arasında bir sıralama ,derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir,bazı Hizmet Verenleri çokça beğenilmiş,tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir.Ancak söz konusu durum temizlikcibayanlar.com un vermiş olduğu bir tasdik ve garanti anlamına gelmemektedir.

 

 • temizlikcibayanlar.com  Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp ,Hizmet Verenin sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan TemizlikçiBayanlar ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 • temizlikcibayanlar.com ,Rezervasyon Sisteminde yalnızca Hizmet Verenlerin uygunluk durumuna göre sisteme kayıtlı Meslek Profilleri arasından Hizmet Alanlara uygun olan Hizmet Veren profillerineyönlendirilirler.temizlikcibayanlar.com yalnızca,hizmetlerin belirtilen zamanda ve belirtilen Sabit Fiyat üzerinden sunulması için gerekli özeni gösterecektir.

 

 • temizlikcibayanlar.com Hizmet Verenlerin güvenilirliği,ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu ,hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi ,güvenli ve hatasız olması,hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin bekletilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

 

 • temizlikcibayanlar.com  ,Rezervasyon sisteminde yer alan hizmetlere ilişkin olarak yalnızca ilgili Hizmet Verenler ile görüşme yapmaya çalışır ve gerekli gördüğü durumlarda söz konusu Hizmet Veren tarafından sağlanılan bilgilerle referans kontrolü yapmaya çalışır.temizlikcibayanlar.com tarafından doğrulansa dahi referans kontrolleri bir Hizmet Verenin gelecekteki davranışlarını belirlemez.

 

 • Rezervasyon Sisteminde Hizmet Alandan veya Hizmet Verenden kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi,hizmet başlama saatinde Hizmet Alanın adreste bulunmaması,Hizmet Verenin ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gitmemesi vb.) dolayı temizlikcibayanlar.com un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. temizlikcibayanlar.com  söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir ancak oluşan hatalardan ve zararlardan dolayı Hizmet Verene veya Hizmet Alana herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.

 

 • Hizmet Veren tarafından Meslek Profilinde belirtilen bilgi veya beyanların deoğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, tenizlikcibayanlar.com un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

 

 • Hizmete ilişkin olarak yürürlülükteki mevzuat kapsamında temin edilmesi gereken her türlü izin ,onay,kontrat belgesi,ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup aksi takdirde doğabilecek her türlü idari,hukuki ve cazai sorumluluk Hizmet Verene aittir. temizlikcibayanlar.com ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.

 

 • temizlikcibayanlar.com Hizmet Alana ulusal,yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru,hatasız veya güncel olduğuna ya da Hizmet Alanın bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

 

 • Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. temizlikcibayanlar.com   tarafından işletilen Web Sitesinde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı temizlikcibayanlar.com  , Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

 

 • temizlikcibayanlar.com  , sisteminde kayıtlı Hizmet Alanların isim, adres ve telefon numarasının Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Verenler arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

 

 •  Hizmet Alan bilgileri temizlikcibayanlar.com   tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alanın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

 

 • temizlikcibayanlar.com   ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır. 

 

temizlikcibayanlar.com  a Verilen Yetkiler

 

 • temizlikcibayanlar.com   sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesinin kullanımına ilişkin olarak temizlikcibayanlar.com a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle temizlikcibayanlar.com   sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

 

 • temizlikcibayanlar.com   veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Alan ve Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Elemanyonlendir Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 •  temizlikcibayanlar.com   veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Rezervasyon Sistemi kapsamında Hizmet Talebini onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.

 

 • temizlikcibayanlar.com  , Web Sitesinin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. temizlikcibayanlar.com  , söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler temizlikcibayanlar.com  in gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

 

 • temizlikcibayanlar.com  Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde info@ temizlikcibayanlar.com adresine yazılı bildirimde bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

 

 • Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde Elemanyonlendir, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, temizlikcibayanlar.com  kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

 

 •  Kullanıcılardan Hizmet Verene ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, temizlikcibayanlar.com   tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. temizlikcibayanlar.com   söz konusu yorumları düzeltme ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. temizlikcibayanlar.com  , önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesini (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

 

 • Web Sitesinin bütünlüğünü korumak amacıyla, temizlikcibayanlar.com   dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesine erişmelerini engelleyebilir.

 

 • Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Web Sitesine yüklemiş oldukları içeriklerden hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin temizlikcibayanlar.com  tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alanın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

 

 • temizlikcibayanlar.com   hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma hakkını saklı tutar.

 

 • temizlikcibayanlar.com  , dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

 

 • temizlikcibayanlar.com  Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesini kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üyeliği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir

 

 

Hizmet Alanın Yükümlülükleri

 

 • Hizmet Alanın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alana aittir.

 

 • Hizmet Alan, Hizmet Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir veya aynı türdeki iş için yaln. Teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiği takdirde Hizmet Verene ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir.

 

 • Hizmet Alan, bir Hizmet Verenin Teklifini kabul ettiğinde veya Rezervasyon Sisteminde Hizmet Talebini onayladığında, Hizmet Verene verilen hizmetler için Teklifte belirtilen tutarı veya öngörülen Sabit Fiyatı ödeyeceğini kabul eder.

 

 • Hizmet Alan, Web Sitesi veya telefon,  santral aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebine ilişkin olarak temizlikcibayanlar.com in bilgisi dahilinde olmaksızın,TEMİZLİKÇİBAYANLAR I dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet Veren ile iletişime geçmeyecektir.

 

 • Hizmet Alan, Hizmet Veren ile yaptığı sözleşmede, TEMİZLİKÇİBAYANLAR ın hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

 

 • Hizmet Alan ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda temizlikcibayanlar.com bilgilendirmeyi kabul eder.

 

 • Hizmet Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, temizlikcibayanlar.com anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan temizlikcibayanlar.com sorumlu değildir.

 

 • Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak tüm vergilerden, temizlikcibayanlar.com gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.

 

 

TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER


 
Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar) Kullanıcılar birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur. 
 Web Sitesi İçeriği Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,
(a) temizlikcibayanlar.com Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve (b) temizlikcibayanlar.com, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez. 


 
temizlikcibayanlar.com hizmet vermek isteyen firmalarla( kişilerle) hizmet almak isteyen kişileri buluşmasına olanak sağlayan platformdur.
Çalışanın günlük sigorta sorumluluğu hizmet alan sizlerin sorumluluğunda ve insiyatifinde olup detaylı bilgiye http://www. temizlikcibayanlar.com/sayfa/gundelik-temizlikci-sigortasi_68.html üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

 

    Sorumluluk Sınırlamaları 

 

 • Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, temizlikcibayanlar.com, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir. 

 

 • temizlikcibayanlar.com, Web Sitesinin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir. 

 

 

 • temizlikcibayanlar.com koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. 

 

 • temizlikcibayanlar.com 3. kişilerin Web Sitesinin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Verenin verdiği hizmetlerden veya Online Ödeme Sistemi haricinde bir Hizmet Alanın verilen hizmet karşılığında Hizmet Verene ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.  

 

 

 Telif Hakkı Politikası 

 

 • Web Sitesinde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. temizlikcibayanlar.com, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcının kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır. 

 

 • Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı temizlikcibayanlar.com e aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

 

 

 • temizlikcibayanlar.com iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Hizmethavuzu.com aittir. temizlikcibayanlar.com söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. temizlikcibayanlar.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.   Web Sitesi Üzerindeki İçerik 

 

 • Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. temizlikcibayanlar.com

 

 

 • Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya 

 

 • Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

 

 • Web Sitesi temizlikcibayanlar.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. temizlikcibayanlar.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. temizlikcibayanlar.com, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesinden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar: 

 

 • Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren; 

 

 

 • Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan; 

 

 • “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren; 

 

 

 • Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden; İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;

 

 • Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden; 

 

 

 • Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);

 

 • 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;

 

 

 • Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan; 

 

 • Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden; 

 

 

 • Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren; 

 

 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,

 

 

 • 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden, 

 

 • Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve

 

 

 • Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.   UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

 

 • İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. 

 

 

 • Taraflar, işbu Sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için Ankara Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.   

 

 

 BILGILERIN SAKLANMASİ VE DELİL SÖZLEŞMESİ

 

 • temizlikcibayanlar.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır. • Taraflar bu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda temizlikcibayanlar.com ticari defter ve kayıtları ile temizlikcibayanlar.com sistemlerinde saklanan veriler her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMKnın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.  

 

 

 SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ 

 

 • Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan temizlikcibayanlar.com in ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. temizlikcibayanlar.com Sözleşmenin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşmeden doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir. 

 

 • Taraflar işbu Sözleşmeyi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşmenin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.  

 

 MADDE 9 – YÜRÜRLÜK Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara temizlikcibayanlar.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.  

 

 İşleyiş hakkında sormak istediğiniz sorularınız varsa,  destek hattına yazabilir ya da 05452746535 no lu telefondan bize ulaşabilirsiniz...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Sayfalar
Anahtar Kelimeler

ek alttaraf